Europees beschermingsbevel

18 september 2013 | WeCo

Naar verwachting zal het aantal beschermingsverzoeken klein zijn. De WeCo geeft de staatssecretaris in overweging een schatting te doen met betrekking tot dat aantal en de in de memorie van toelichting neergelegde casuïstiek uit te breiden.

Scroll naar boven