Erfrecht (uitvoering verordening erfrecht)

21 juli 2013 | WeCo

Het conceptwetsvoorstel beoogt een uniformering na te streven waardoor vererving en de afwikkeling van grensoverschrijdende nalatenschappen aanzienlijk worden vereenvoudigd en minder kostbaar zullen zijn voor burgers in de EU.

Scroll naar boven