Erfrecht (Bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden)

8 mei 2014 | WeCo

Het conceptwetsvoorstel beoogt erfgenamen die de nalatenschap zuiver hebben aanvaard, de mogelijkheid te bieden om in uitzonderlijke situaties hun privévermogen te beschermen tegen onverwachte schulden van de erflater.

Scroll naar boven