Enquêterecht (Herziening)

17 december 2009 | WeCo

De voorgestelde aanpassingen in het conceptwetsvoorstel hebben betrekking op de toegang tot de enquêteprocedure (wie mag een verzoek bij de Ondernemingskamer indienen?), de belangenafweging voor de toewijzing van onmiddellijke voorzieningen, de termijn waarop wordt beslist over een enquête als onmiddellijke voorzieningen zijn getroffen, het aansprakelijkheidsrisico van onderzoekers en tijdelijk aangestelde bestuurders en een wettelijke voorziening voor hoor en wederhoor in de fase van het onderzoek door deskundigen.

Scroll naar boven