Rechtsbijstand (Stelselvernieuwing I)

25 mei 2014 | WeCo

De staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie wil het stelsel van rechtsbijstand wijzigen door onder andere de vergoedingen voor de (sociale) advocatuur te verlagen. De WeCo ziet in het maatregelenpakket een risico voor verdere afbrokkeling van de toegang tot het recht. Maatregelen als de hernieuwde verhoging van de griffierechten en vereenvoudigings- en digitaliseringsinitiatieven bij de rechtspraak versterken dit risico. De WeCo is bang dat de kwaliteit en kwantiteit van de rechtsbijstand zal afnemen.

Scroll naar boven