Eigen bijdrage veroordeelden

19 maart 2014 | WeCo

De Minister van Veiligheid en Justitie wil dat veroordeelden een eigen bijdrage gaan betalen voor verblijf in een penitentiaire inrichting en een bedrag gaan betalen vanwege de gemaakte kosten voor strafvordering en slachtofferzorg. De WeCo vindt dat het voorstel leidt tot een verzwaring van het punitief karakter van de detentie.

Scroll naar boven