Doxing

18 oktober 2021 | WeCo

Doxing is het gebruiken van identificerende persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden. De WeCo vraagt zich af of dit strafbaar moet worden gesteld op de manier die de Minister voorstelt. Er bestaan al mogelijkheden om op te treden tegen gedragingen die onder doxing vallen. De grenzen van de nieuwe strafbepaling moeten volgens de WeCo in ieder geval scherper worden getrokken.

Scroll naar boven