DNA (Wijziging Besluit DNA-onderzoek in strafzaken)

12 april 2015 | WeCo

Het ontwerpbesluit strekt tot wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken. Een deel van die wijzigingen vloeit voort uit de motie Van der Steur c.s. (Kamerstukken II 2011/12, 32 168, nr.16) die beoogt de deskundigen van particuliere laboratoria dezelfde toegang tot de DNA-databank voor strafzaken te geven als de deskundigen die werkzaam zijn bij het Nederlands Forensisch Instituut.

Scroll naar boven