Digitale processtukken

5 juni 2014 | WeCo

Dit wetsvoorstel beoogt het gebruik van digitale processtukken te faciliteren en te kanaliseren. Daartoe bevat het een regeling voor de integriteit van processtukken in elektronische vorm, een regeling voor elektronisch ondertekenen van processtukken en een regeling voor het langs elektronische weg doen van aangifte, indienen van verzoeken, schrifturen en klaagschriften en het instellen van rechtsmiddelen.

Scroll naar boven