Digitalisering hoger beroep en cassatie

30 juni 2014 | WeCo

Met het oog op een versterking van de regierol van de rechter adviseert de WeCo om te bepalen dat gelijktijdig met het indienen van het hoger beroepschrift het dossier van de eerste aanleg bij het hof moet worden ingediend. Verder adviseert de WeCo om – als niet van het stellen van beslissingstermijnen wordt afgezien – te bepalen dat in gevallen waarin partijen niet aangeven mondelinge behandeling te wensen, de enkelvoudige kamer de beoogde uitspraakdatum bepaalt.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven