Digitalisering handhaving veel voorkomende overtredingen

15 oktober 2012 | WeCo

De voorgestelde methode van handhaving langs de weg van digitalisering past in het huidige tijdperk dat wordt gekenmerkt door automatisering en digitalisering. Daarbij komt nog dat er sinds jaar en dag foto’s worden gemaakt van overtreders in het verkeer die leiden tot een sanctiebesluit. Met dit voorstel wordt beoogd om deze praktijk op meer gedragingen van toepassing te laten zijn door verbalisanten uit te rusten met een digitaal apparaatje.

Scroll naar boven