Detentiefasering en VI

4 juli 2018 | WeCo

Advies over het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regelingen inzake detentiefasering en
voorwaardelijke invrijheidstelling

Scroll naar boven