Deskundigen in het strafproces

29 juni 2006 | WeCo

Het ontwerpwetsvoorstel heeft tot doel de regeling van de deskundige in strafzaken te verbeteren en aan te vullen. Het beoogt in het bijzonder de positie van de verdediging te versterken en kent aan de verdachte het recht toe om te verzoeken om een tegenonderzoek.

Scroll naar boven