Deskundigen in strafzaken

28 februari 2008 | WeCo

Deze AMvB bevat kwaliteitseisen die op grond van het wetsvoorstel Wet deskundige in strafzaken bij AMvB aan deskundigen kunnen worden gesteld. Ook regelt de AMVB de opzet van het landelijk openbaar register van gerechtelijke deskundigen.

Scroll naar boven