Curator

25 juni 2014 | WeCo

Het doel van de Wet versterking positie curator is om de fraudesignalerende taak van de curator te verankeren en de medewerkings- en informatieverplichtingen van de gefailleerde en (oud-)bestuurders jegens de curator te versterken en preciseren.

Scroll naar boven