Conversie handelingen

10 mei 2022 | WeCo

Dit initiatiefwetsvoorstel beoogt handelingen gericht op het veranderen of onderdrukken van de seksuele gerichtheid of genderidentiteit strafbaar te stellen. De Wetenschappelijke Commissie stelt voor daarvan een klachtdelict te maken.

Scroll naar boven