Constitutionele toetsing

8 april 2022 | WeCo

De Wetenschappelijke Commissie onderschrijft de wenselijkheid van constitutionele toetsing ter versterking van de rechtsbescherming van de burger in het individuele geval. Toetsing aan de Grondwet zal niet vaker leiden tot het onverbindend verklaren of buiten toepassing laten van formele wetten, maar maakt vooral de Grondwet zelf belangrijker. Er is geen speciaal Constitutioneel Hof nodig.

Scroll naar boven