Computercriminaliteit

21 oktober 2010 | WeCo

Het conceptwetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit beoogt te voorzien in een ruimere strafrechtelijke bescherming van computergegevens, ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers en ter bescherming van vertrouwelijke communicatie. De WeCo is van mening dat het belang van een voorafgaande rechterlijke toetsing in het conceptwetsvoorstel onvoldoende is onderkend.

Scroll naar boven