CJIB

29 november 2005 | WeCo

Dit advies betreft het ontwerpwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van
Strafvordering inzake de taakuitoefening van het Centraal Justitieel lncassobureau
(CJIB).

Scroll naar boven