Cassatie

23 juni 2010 | WeCo

De Minister van Justitie wil de cassatierechtspraak versterken. In het voorontwerp worden nieuwe eisen gesteld aan advocaten die als procesvertegenwoordiger optreden voor de Hoge Raad. Daarnaast introduceert het voorontwerp de mogelijkheid tot niet-ontvankelijkverklaring van een cassatieberoep door de Hoge Raad aan het begin van de procedure. De Hoge Raad moet zich als cassatierechter kunnen concentreren op zijn kerntaken.

Scroll naar boven