Cameratoezicht

15 oktober 2012 | WeCo

De Minister van Veiligheid en Justitie wil de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet
van cameratoezicht verruimen. Daarmee wordt een verdere inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van burgers zoals bedoeld in artikel 10 van de Grondwet, artikel 8 van het EVRM en artikel 8 van het Grondrechtenhandvest van de Unie. Deze inbreuk is gerechtvaardigd, mits wordt voldaan aan de daartoe gestelde doelcriteria die de WeCo in haar advies toelicht.

Scroll naar boven