Openbaarheid familierecht

11 mei 2010 | WeCo

Een rechter kan ambtshalve of op verzoek van de verzoeker of een belanghebbende besluiten dat een zitting
inzake personen- of familierecht geheel of gedeeltelijk openbaar zal zijn. Dit is in lijn met jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Scroll naar boven