Bopz (Reactie eindrapport Commissie Derde Evaluatie Wet Bopz)

3 september 2007 | WeCo

De rapportage van de Evaluatiecommissie is omvangrijk. In het advies in de bijlage concentreert de WeCo zich op die hoofdpunten uit het eindrapport die in het bijzonder de rechterlijke macht aangaan.

Scroll naar boven