Bibob

25 maart 2010 | WeCo

In het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) wordt het toepassingsgebied van de wet uitgebreid met andere sectoren, te weten de vastgoedsector en de exploitatie van kansspelautomaten. Daarnaast krijgt de burgemeester de bevoegdheid om, in sectoren waarvoor geen vergunningplicht bestaat, zoals belwinkels, bedrijfsmatige activiteiten te beƫindigen en lokalen te sluiten van waaruit strafbare feiten worden gepleegd.

Scroll naar boven