Elektronisch verkeer bestuursrechter

28 april 2008 | WeCo

De WeCo sluit niet uit dat de diverse bestuursrechters dit voorstel verschillend zullen interpreteren. Daarom stelt zij ter verduidelijking voor dat de vier hoogste colleges (RvSt, CRvB, CBb, HR-belastingrecht) via artikel 2:16 Awb de bepalingen van de artikelen 15a en 15b van boek 3 BW moeten gaan interpreteren. Zij zullen ieder voor zich de vraag moeten beantwoorden hoe de identiteit van de indiener van stukken moet worden vastgesteld en hoe de authenticiteit van de elektronische handtekening onder een beroepschrift kan worden gewaarborgd.

Scroll naar boven