Bestuursprocesrecht

24 september 2006 | WeCo

Het bestuursprocesrecht is nu nog verspreid over verschillende wetten, wat het gecompliceerd en moeilijk toegankelijk maakt. Met het onderhavige ontwerpwetsvoorstel beoogt de Minister de toegankelijkheid en overzichtelijkheid te vergroten door het bestuursprocesrecht zoveel mogelijk in één wet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), te regelen.

Scroll naar boven