Beoordeling arbeidsrelaties

2 februari 2024 | WeCo

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil schijnzelfstandigheid verminderen en een duidelijk toetsingskader bieden, zodat werkenden en werkgevenden meer duidelijkheid hebben omtrent hun rechtspositie. De Wetenschappelijke Commissie van de NVvR sluit zich aan bij het advies dat de Raad voor de rechtspraak hierover uitbracht.

Scroll naar boven