Asielopvang, gemeentelijke spreiding

25 juli 2023 | WeCo

In dit aanvullend advies richt de WeCo opnieuw de aandacht op de rechtsbescherming voor particuliere burgers en in dat kader op de juridische status van de verdeelbesluiten in het voorgestelde wettelijke systeem. In een eerder uitgebracht advies sprak de WeCo al twijfel uit over de wenselijkheid van het toekennen van bonus-uitkeringen aan gemeenten voor het scheppen van opvangplaatsen. Naar aanleiding van de eerder bekendgemaakte conceptregeling spreekt de WeCo zorg uit over mogelijk negatieve effecten voor de rechtsbescherming.

Scroll naar boven