Alimentatie (Herziening kinderalimentatie)

2 november 2015 | WeCo

De Tweede Kamerfracties van de PvdA en de VVD willen het stelsel van
kinderalimentatie herzien. Zij hebben een initiatiefwetsvoorstel gemaakt waarin de (bestaande) berekeningsmethodiek voor kinderalimentatie wettelijk wordt verankerd. Doel is om de berekening eenvoudiger en transparanter te maken, waardoor ouders zelf in staat zijn de berekening te maken. De duur van de kinderalimentatie wordt beperkt tot 18 jaar, tenzij het kind studeert of naar school gaat. In dat geval ontstaat een recht op kinderalimentatie tot 23 jaar. Tevens zijn in het initiatiefwetsvoorstel bepalingen opgenomen voor samengestelde gezinnen en het te besteden bedrag aan levensonderhoud voor de kinderen.

De WeCo vindt het goed dat de rechten van kinderen na echtscheiding worden beschermd, maar betwijfelt of het in het voorstel omschreven doel op deze manier wel wordt behaald.

Scroll naar boven