Alimentatie (Herziening partneralimentatie)

17 december 2015 | WeCo

Dit initiatiefwetsvoorstel beoogt de alimentatieberekening na echtscheiding eenvoudiger en eerlijker te maken. Volgens de WeCo wordt dat doel niet gehaald. Het uitgangspunt van het wetsvoorstel is namelijk dat mensen ook in geval van een langdurig huwelijk succesvol terug kunnen keren op de arbeidsmarkt. Dat is volgens de WeCo niet realistisch. In een substantieel aantal gevallen kan van gewezen echtgenoten na echtscheiding niet worden verwacht dat zij in eigen inkomsten kunnen voorzien. Een nieuwe manier van berekenen kan voor onredelijke situaties kan zorgen, met een regelmatig beroep op de hardheidsclausule tot gevolg.

Scroll naar boven