Positie advocatuur in rechtsorde

27 april 2008 | WeCo

De WeCo onderschrijft het belang van een goede regeling van de positie van de advocatuur in de rechtsorde, waarin de advocaat inderdaad een bijzondere taak heeft. In de concept-memorie van toelichting wordt in dit verband opgemerkt dat goede rechtspleging en een eerlijk proces vereisen dat een zaak op een juiste wijze aanhangig wordt gemaakt en dat standpunten van partijen behoorlijk bij de rechter worden gepresenteerd.

Scroll naar boven