Advocatenwet (toezicht)

26 september 2011 | WeCo

Het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften uit de Advocatenwet wordt aangescherpt. Het voornemen van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten om een centrale stichting derdengelden op te richten voor alle advocaten, vindt de WeCo positief. Een dergelijke stichting biedt een belangrijke waarborg voor rechtzoekenden die via een advocaat geld overmaken. De WeCo verwacht dat het wetsvoorstel wel een mogelijke vergroting van de werklast voor de rechterlijke macht meebrengt, omdat het wetsvoorstel aan een ruime kring van belanghebbenden de mogelijkheid geeft om klachten rechtstreeks aan de Raad van Discipline voor te leggen.

Scroll naar boven