Adviescommissie afgesloten strafzaken (ACAS)

12 juli 2022 | WeCo

De Adviescommissie afgesloten strafzaken (ACAS) is een onafhankelijke commissie die tot taak heeft om de procureur-generaal bij de Hoge Raad te adviseren over de wenselijkheid van nader onderzoek naar de aanwezigheid van een herzieningsgrond in afgesloten strafzaken. Het voorstel ziet toe op de mogelijkheid om een deskundige op het terrein van de politiepraktijk in de commissie te benoemen. Op grond van de bestaande regelgeving is dat nu nog niet mogelijk.
De WeCo onderschrijft het belang dat de ACAS op de kennis en ervaring van experts moet kunnen rekenen. Een gevarieerde samenstelling van de commissie met deskundigen uit verschillende disciplines kan daaraan bijdragen.

Scroll naar boven