Omgevingswet (Invoeringswet)

17 april 2017 | WeCo

De WeCo vindt het opmerkelijk dat in dit wetsvoorstel veel wijzigingen worden voorgesteld in de kort geleden vastgestelde tekst van de Omgevingswet, terwijl deze Omgevingswet nog niet in werking is. Dat roept de vraag op of het wetgevingstraject van de Omgevingswet wel voldoende zorgvuldig is geweest, meer bepaaldelijk of het niet te haastig is gegaan voor een dergelijke zeer ingrijpende wetgevingsoperatie.

Scroll naar boven