Herijking stelsel rechtsbijstand

31 mei 2017 | WeCo

In 2016 verschenen twee rapporten over het stelsel van bekostigde rechtsbijstand, namelijk het rapport Herijking rechtsbijstand – Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand van de commissie ‘Onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel’ (commissie-Wolfsen) en het rapport van de commissie ‘Duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand’, ingesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten (commissie Barkhuysen). (Mede) naar aanleiding van deze publicaties heeft het kabinet besloten het stelsel van bekostigde rechtsbijstand te herijken.

Scroll naar boven