Verbieden rechtspersoon (art. 2:20 BW)

20 maart 2019 | WeCo

Dit conceptwetsvoorstel beoogt het makkelijker te maken om een rechtspersoon, waarvan het doel of de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde, te verbieden en te ontbinden (art.2:20 BW). Het breidt de mogelijkheden voor de inzet van artikel 2:20 BW uit, terwijl de keuze voor de inzet ervan aan het OM blijft voorbehouden. De rechter moet uiteindelijk beslissen of het verbod van een organisatie is gerechtvaardigd, mede in het licht van het recht op vereniging en vergadering dat is gewaarborgd in respectievelijk artikel 8 en 9 van de Grondwet, de artikelen 10 en 11 van het EVRM en de artikelen 19 en 21 van het IVBPR.

Scroll naar boven