Verwerking persoonsgegevens door samenwerkingsverbanden

8 oktober 2018 | WeCo

Het wetsvoorstel beoogt een adequate juridische basis te geven aan bepaalde samenwerkingsverbanden om persoonsgegevens te verwerken. Het voorstel bevat in aanvulling op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ook een aantal waarborgen voor een goede bescherming van persoonsgegevens die deze samenwerkingsverbanden verwerken.

Scroll naar boven