Vergoedingen rechtsbijstand 2000

8 mei 2017 | WeCo

In dit ontwerpbesluit wordt de vergoedingsregeling voor verhoorbijstand uitgebreid met verhoorbijstand aan aangehouden meerderjarige verdachten. De aanleiding hiervoor is het arrest van de Hoge Raad van 22 december 2015, op grond waarvan ook aangehouden meerderjarige verdachten per 1 maart 2016 recht hebben op verhoorbijstand in strafzaken waarin een bevel tot inverzekeringstelling kan worden verleend (zie ook de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens).

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven