Adolescentenstrafrecht (besluit)

7 oktober 2013 | WeCo

Concept-besluit tot wijziging van het Besluit gedragsbeïnvloeding jeugdigen, het Besluit tenuitvoerlegging jeugdstrafrecht 1994 en het Reglement justitiële jeugdinrichtingen in verband met de invoering van een adolescentenstrafrecht.

Scroll naar boven