Adviezen Wetenschappelijke Commissie NVvR

24 september 2020

De Wetenschappelijke Commissie (WeCo) van de NVvR adviseert de overheid vele malen per jaar gevraagd en ongevraagd over wetsvoorstellen die de rechtspleging raken. Lees hier de laatste adviezen.

(Oud)rechters (-plaatsvervangers) , raadsheren en officieren van jusititie, die deel uitmaken van de WeCo, beoordelen de inhoud én de gevolgen ervan.

Kijk hier voor de in september uitgebrachte wetgevingsadviezen op onze website. Ook eerder uitgebrachte adviezen zijn hier te vinden.

Scroll naar boven