Adviezen WeCo besproken door politiek en pers

16 juli 2021

De Wetenschappelijke Commissie (WeCo) van de NVvR brengt jaarlijks ongeveer 25 adviezen uit over (initiatief)wetsvoorstellen. Het recente advies inzake de voorgenomen wijziging van de Participatiewet (PW) werd uitgebreid aangehaald in Het Financieele Dagblad. Op verzoek van de ChristenUnie (CU), de initiatiefnemer van de wijziging van de PW, lichtte de WeCo haar advies nog eens mondeling toe. NRC Handelsblad verwees in de rubriek “de Rechtsstaat” naar het advies inzake de Aanwijzingsbevoegdheid van de minister in de richting van het Openbaar Ministerie.

De Participatiewet is sinds het bestaan ervan al vele malen gewijzigd. Begin dit jaar nam de CU het initiatief tot een wetswijziging die gemeenten meer beleidsvrijheid moet geven om te beslissen of zij bijstand terugvorderen en een boete opleggen bij schending van de inlichtingenplicht. Directe aanleiding tot het initiatief was de toeslagenaffaire rond de kinderopvang. De roep om maatwerk is sindsdien toegenomen.

De WeCo waarschuwde in haar advies voor gelegenheidswetgeving. “De historie van de Participatiewet, de onderlinge samenhang tussen de in de Participatiewet en Algemene wet bestuursrecht geregelde diverse bevoegdheden tot herziening, terugvordering en beboeting, de vergelijkbare systematiek in andere wetgeving (zoals bijvoorbeeld sociale zekerheidswetgeving), en het risico op rechtsongelijkheid (onder andere in verschillende gemeenten) zijn bijvoorbeeld belangrijke aandachtspunten die nopen tot nadere onderbouwing en doordenking,” aldus de WeCo. Het volledige advies van de WeCo vindt u hier.

Het Financieel Dagblad schreef een artikel over de Participatiewet en verwees daarbij naar het advies van de WeCo. Ook stemde de WeCo in met een mondelinge toelichting van het advies aan de fractie van de CU. De WeCo acht het van groot belang dat wetgeving tegemoet komt aan de werkelijke noden van de samenleving, maar ook werkbaar is. Het komende nummer van Trema, dat naar verwachting eind september verschijnt, zal in het teken staan van “werken met wetten die werken.”

Lees hier de publicatie in Het Financieele Dagblad

Lees hier de publicatie in NRC Handelsblad

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven