Advies Wetenschappelijke Commissie NVvR

22 oktober 2020

De Wetenschappelijke Commissie (WeCo) van de NVvR geeft gevraagd en soms ongevraagd advies over wetsvoorstellen die ministers of Kamerleden indienen. Onlangs adviseerde de WeCo over het voorstel om voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel misbruik van kinderen strafbaar te stellen.

De WeCo bevestigt in het advies dat het strafrecht een onmisbaar en belangrijk sluitstuk is in de aanpak van seksueel misbruik van kinderen. Terecht stelt de minister van Justitie en Veiligheid dat seksueel misbruik van kinderen een van de meest verwoestende vormen van criminaliteit is die maatschappelijk onaanvaardbaar is. De WeCo is het eens met de minister dat ook voorbereidingshandelingen die tot seksueel misbruik kunnen leiden strafbaar gesteld moeten worden. Het gaat dan ook bijvoorbeeld om het plaatsen van pedohandboeken of –handleidingen op het zogeheten dark web. De voorbereidingshandelingen zouden op dezelfde manier bestraft moeten worden als het bezit van kinderpornografie.

In haar advies vraagt de WeCo wel een nadere uitleg wat de minister bedoelt met het “inzien” van dergelijke handleidingen. Omdat ook journalisten of wetenschappers mogelijk dit soort handleidingen “inzien”, moet duidelijk worden wanneer inzien precies strafbaar is. Ook vraagt de WeCo zich af of bijvoorbeeld iemand die het boek De 120 dagen van Sodom van markies de Sade in zijn bezit heeft onder de nieuwe wet komt te vallen. Het genoemde boek is immers nu in vrijwel elke boekwinkel te koop.

Scroll naar boven