Aankondiging Voorjaarsvergadering van de NVvP

20 mei 2019

Op 21 juni 2019 vindt de Voorjaarsvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht. Het onderwerp van deze vergadering is: “De invloed van Europa op ons procesrecht”.

Het Europese recht en de doorwerking daarvan in het Nederlandse procesrecht. Dit lijkt
wellicht een “ver-van-mijn-bed”-show, maar de praktijk wijst keer op keer uit dat het
Europese recht op meer terreinen doorwerkt dan menigeen denkt. Tijdens de
Voorjaarsvergadering wordt stilgestaan bij de vragen welke terreinen dat zijn en op welke
wijze het Europese recht doorwerkt in ons nationale (proces)recht. Wat betekent het
Europese recht voor de rechter? En wat moet hij ambtshalve ermee doen? Wat kunnen
advocaten van de rechter verwachten? Wat kunnen advocaten zelf met het Europese recht?
En hoe doet Nederland het als lidstaat in de gelaagde rechtsorde van nationaal recht en
Unierecht? Tijdens de Voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
komen onder meer deze vragen aan de orde vanuit verschillende perspectieven.

Als inleiders zullen optreden:

  • mr. drs. C.A.H.M. ten Dam (raadsheer in opleiding in het gerechtshof Amsterdam);
  • mr. P.M.M. van der Grinten (raadadviseur privaatrecht bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid);
  • mr. J.W. Hoekzema (raadsheer in het gerechtshof Amsterdam);
  • mr. M.M.C. van de Moosdijk (wetenschappelijk medewerker bij de Hoge Raad en gepromoveerd op ongerechtvaardigde verrijking in het Unierecht);
  • mr. F.E. Vermeulen (cassatieadvocaat te Amsterdam).

De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden van de NVvP. De leden ontvangen zoals
gebruikelijk een uitnodiging om zich aan te melden voor deelname aan de vergadering. Wie
lid wil worden van de NVvP kan nadere informatie verkrijgen op www.nvvprocesrecht.nl en
per e-mail via nvvp@pelsrijcken.nl.

Scroll naar boven