Aangepaste agenda LR van 6 april

27 maart 2020

Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden waarin ons land momenteel verkeert, is het ook voor de NVvR-ledenraad lastig om bijeen te komen. Daarom heeft het bestuur, in samenspraak met de sectiewoordvoerders, besloten om de komende ledenraad van 6 april in aangepaste vorm te houden. Alleen de noodzakelijke onderwerpen worden behandeld en er zal schriftelijke en telefonische besluitvorming plaatsvinden.

Op de agenda staat ditmaal:

  • Jaarrekening 2019
  • Bestuurszaken:
    • Verlenging bestuursperiode Rickert Ahling
    • Voordracht Marc Fierstra tot bestuurslid
  • CAO-aangelegenheden
  • Beoordelingsreglementen Rio’s

Leden van de ledenraad zullen hun reacties via de sectiewoordvoerders insturen, waarna een telefonische bespreking met het bestuur en de sectiewoordvoerders zal plaatsvinden.

Scroll naar boven