70+ regeling blijft behouden

23 februari 2023

De ministerraad heeft ingestemd met het nieuwe wetsvoorstel dat het ook de komende jaren mogelijk maakt om 70-jarige rechters nog drie jaar te laten doorwerken (als rechter- of raadsheer- plaatsvervanger). Het wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State, waarna behandeling in het parlement volgt. Dat gepensioneerde rechters en raadsheren bijspringen is (ondanks de overigens geringe bijdrage) zeer welkom nu er sprake is van achterstanden en een tekort aan rechters.

Op dit moment is het voor 70-jarige rechters nog mogelijk om op grond van De Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 drie jaar door te werken. Deze regeling vervalt echter op 15 juli 2023.

Momenteel is nog onduidelijk of het nieuwe wetsvoorstel vanaf 15 juli aanstaande (tijdig) in werking treedt. Daarom voert de NVvR binnenkort met het departement en de Raad voor de rechtspraak overleg om te onderzoeken of er kan worden geanticipeerd op het eventuele ‘gat’ dat kan ontstaan, ervan uitgaande dat het nieuwe wetsvoorstel wordt aangenomen.

Wij houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

In een bericht van 22 december heeft de NVvR eerder aandacht besteed aan de 70+ regeling.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven