24 wetgevingsadviezen in 2019

13 februari 2020

De wetenschappelijke commissie (WeCo) van de NVvR kreeg in 2019 gevraagd en ongevraagd 36 wetsvoorstellen onder ogen waarover zij kon adviseren. In totaal bracht de WeCo 24 adviezen uit, onder andere over de innovatie van strafvordering, de flexibilisering van het zaaksaanbod gerechten en de verruiming van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester.
 

De WeCo ontvangt van het ministerie van Justitie en Veiligheid regelmatig het verzoek te adviseren over voorgenomen wetgeving. Bij de advisering letten de commissieleden, allen leden van de rechterlijke macht, vooral op de gevolgen die wetgeving kan hebben voor de rechtspraak. Het gaat dan bijvoorbeeld over uitvoerbaarheid, maar ook over eventuele extra werkbelasting voor rechters en officieren. De adviezen worden uitgebracht aan de minister en aansluitend op onze website geplaatst.

 

Recent publiceerde de WeCo onder andere een advies inzake het plan van aanpak witwassen en de aanscherping van de maatregelen rijden onder invloed. In dit laatste advies waarschuwde de WeCo onder andere voor de vermenging van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke maatregelen. Als de bestuursrechter zich uitspreek over de schuld voordat het strafrechtelijke traject is afgerond, kan spanning ontstaan met de Europese rechtspraak over het vermoeden van onschuld.  

Scroll naar boven