INNOVATIE RECHTSPLEGING

De uitdaging

Binnen de Rechtspraak is de afgelopen jaren veel vernieuwing gestart: mediation in civiele en strafzaken, ZSM, burenrechter, regierechter in scheidingen en KEI. Daarin is veel geleerd. Maar hoe kan die vernieuwing doorgaan en worden opgeschaald? Hierbij moet rekening worden gehouden met de aanbeveling die in het regeerakkoord staan. De NVvR en het HiiL gaan samen deze uitdaging aan. Op onze website is meer over het project en de samenwerking met het HiiL te vinden.

Het is een uitdaging die bijna te groot lijkt. Getuigenissen van mensen die klem komen in het juridische systeem zijn soms huiveringwekkend. Reacties op een misdrijf, afspraken hoe een conflict te beëindigen en een luisterende, responsieve overheid; er is veel te winnen. Maar dat is ook ingewikkeld, omdat het vereist dat rechters, officieren, advocaten, ministerie, slachtofferhulp, reclassering, de wetgever, en al die andere partijen die zich inzetten voor onze rechtsstaat samen om tafel moeten om nieuwe wegen te zoeken.

Wie doet er mee?

De NVvR is samen met het HiiL deze uitdaging aangegaan. Samen verzochten we Raad voor de Rechtspraak, OM, Ministerie van VenJ en Hoge Raad om suggesties voor insiders en buitenstaanders. We hebben een krachtige groep van zo’n 35 mensen met verschillende achtergronden verzameld. Diversiteit is belangrijk: verschillende leeftijdsgroepen, zorg-experts, ontwerpers, acteurs, wetenschappers en ervaringsdeskundigen kunnen bijdragen.


logo_hiil.png#asset:1081