Wij zijn de NVvR. De vakvereniging van officieren van justitie en rechters.

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) verenigt rechters en officieren van justitie en vertegenwoordigt hun belangen in het publieke en politieke debat. Dat doen wij onder meer door de kwaliteit en toegankelijkheid van de rechtspraak te bewaken. De NVvR brengt rechters en officieren van justitie bij elkaar om gezamenlijk de kwaliteit en toegankelijkheid van de rechtspraak te bewaken en te werken aan het behoud van vertrouwen.

DOSSIERS

De NVvR werkt voor haar leden aan verschillende beleidsonderwerpen die worden samengebracht in dossiers.

Doe mee!

Het NVvR-lidmaatschap brengt magistraten dichter bij elkaar. Ruim 70% van uw collega’s is al lid. Wat zit er in uw lidmaatschap?

TREMA: Magistraat e/o manager?

In de voorjaarseditie van Trema: magistraten en hun leidinggevenden. Hoe moeilijk is leiding geven aan rechters en officieren van justitie?

CAO Rechterlijke macht

Als vakbond voor de leden van de rechterlijke macht onderhandelt de NVvR met het ministerie van Justitie en Veiligheid over arbeidsvoorwaarden.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven